برگزاری اردوی تیم های ملی کاتا آقایان در تهران
گنج زاده: نماینده شایسته ای برای همه ورزشکاران و کاراته خواهم بود
سرمایه گذاری خوبی در کاراته ناشنوایان انجام شده است
پیام تبریک طباطبایی به گنج زاده رییس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک
گنج زاده رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک شد
شرایط اعزام داوان به کلینیک جهانی داوری اعلام شد
زمان برگزاری دور برگشت سوپر لیگ اعلام شد
برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان عوامل موثر موفقیت در کاتا
برگزاری مرحله چهارم اردوی تیم ملی رده های پایه پسران در همدان
ایران قهرمان مسابقات جهانی کاراته ناشنوایان شد

فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران


I.R.IRAN KARATE FEDERATION

1400/09/08

سبک های کنترلی
WMMF ابوالحسن کیا
IMA رشید خدابخش
انجمن کان ذن ریو محمد آرین خو
ایشین ریو مهرداد نخعی
ایشین ریو اوکیناوایی علیرضا پورنجمی
ایشین ریو شیدوکان سیدسعید حسینی
پرشین کاراته حسین ابراهیمی
سایتوها شیتوریو امیر مهدوی
سبک ICKA مسعود رهنما بهمبری
سی شین ریو سیدمحمد صفی وند
شوتوکان FSK علی اصغر پور ابراهیم
شوتوکان IKD علیرضا حیدری
شوتوکان ISKS علی حسین پورصمدی
شوتوکان JKA شهرام معصومی آل آقا
شوتوکان JKS کیکاوس سعیدی
شوتوکان JSKA محمد بهرامی
شوتوکان SKI منوچهر اصلانیان
شوتوکان WJKA حسین دهقانی
شوتوکان WSKF احمد صافی
شوتوکان WUKA سعید فرد نورمحمدنیا
شوتوکان ادونس جمال الدین نکوفر
شوتوکان آسای ریو ایران سیدعلی باهری اسکویی
شوتوکان ایران غلامرضا دباغیان
شوتوکان تن شین کان علیرضا منفرد
شوتوکان ریو بوکای منوچهر حاجی محمدیان
شوتوکای نسرین فرهی مقدم
شورین ریو سیبوکان علیرضا محرابی
شیتوریو JKS علی شاکری
شیتوریو ایتوسوکای علیرضا سمندر
شیتوریو ایران علیرضا احسانی
شیتوریو اینویی ها محسن آشوری
شیتوریو بودوکای لطیف نبی زاده
شیتوریو سی شین کای نصراله کاکاوند
شیتوریو شوبوکان حسن بهزادی
شیتوریو شوکوکای کاراته ارسلان خزلی
شیتوریو شوکوکای یونیون محمد متقیان نژاد
شیتوریو شیتوکای حسین شهرباف
شیتوریو کن شی کان سیداسماعیل خادمیان
شیتوریو کوبه اوزاکا محمدعلی مردانی
شیتوریو کوجی دو گودرز کمانگیر
شیتوریو گوشین ریو یوسف عطایی
شیتوریو هایاشی ها سیدعباس احمدپناهی
شیتوریواینترنشنال فاطمه مسطوره بک
شین دای فاطمه سادات صاحبکار
فودوکان کاراته لویک نظریانس
فوناکوشی شوتوکان سیروس شیری پور
کاراته سنتی افسانه باقری
کان ذن ریو جمشید سلیمی
کوبودو کاراته عبدالرضا عرفانی
گوجوریو IMA اسفندیار زیال
گوجوریو اوکیناوایی سلیمان مهدی زاده
گوجوریو سی واکای ابراهیم توپا اسفندیاری
گوجوریو گوجوکای علی اکبر محمدی بقا
گوجوریو واتانابه ها جمشید انصاری
گوجوکایJKF /کن بوکان ایرج تیمورنژاد
وادوریو محمد بهبودی
وادوریو بین الملل مهرانگیز مصوری
وادوکای (وادوکان) محمدباقر آقامیری