روز اول تمرینات ملی پوشان کاراته در مجموعه ورزشی المپیک کیش