گزارش تصویری اولین روز از مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته آقایان