روز دوم تمرینات ملی پوشان کاراته در مجموعه ورزشی المپیک کیش