جلسه مشترک کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته و وزارت ورزش