گزارش تصویری خبرگزاری فارس از بازگشت تیم ملی به تهران