سومین روز از مسابقات انتخابی ورودی به اردو های تیم ملی بزرگسالان /بانوان