گزارش تصویری از مسابقات مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کاراته آقایان و کاتا تیمی / عکس از علیرضا اکبری