تمرینات هوازی تیم ملی کاراته در مجموعه ورزشی آزادی