اطلاع رسانی درباره روند برگزاری اولین جشنواره موسیقی و شعر کاراته