تمرینات تیم ملی کاراته در مرحله اردو در مجموعه ورزشی انقلاب