برگزاری مراسم اهدا کاپ تیم های برتر لیگ های کاراته آقایان