روز اول مسابقات کاراته ناشنوایان قهرمانی جهان ۲۰۲۱