با حضور جمعی از جامعه ورزش کشور مراسم درختکاری "بوستان المپیک" واقع در پارک پردیسان برگزار می شود

در راستای دستور کار‌های اعلامی از سوی IOCکمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک اقدام به برگزاری مراسم درخت کاری با حضور جمعی از جامعه ورزش کشور در "بوستان المپیک" پارک پردیسان می نماید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته و به نقل از کمیته ملی المپیک در راستای سیاست های اجرایی کمیته بین المللی المپیک در رابطه با حفظ محیط زیست و مقابله با تغییرات آب و هوایی که بحران های زیست محیطی به همراه دارد ، یکی از اقدامات مفیدی است که این کمیته به کشورهای عضو توصیه می کند تا "کاشت درخت" بصورت انبوه ، بوستان و یا جنگل باعنوان المپیک در دستور کارشان باشد.

بر همین اساس کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک برنامه درختکاری را بصورت منسجم در محل پارک پردیسان به نام بوستان المپیک در دست اجرا دارد.


بوستان المپیک واقع در پارک پردیسان تهران دارای فضای مناسبی جهت درختکاری است که کمیسیون محیط زیست و ورزش کمیته ملی المپیک  در نظر دارد با همکاری اداره کل محیط زیست استان تهران و شهرداری تهران ساعت 14 روز شنبه 21 اسفند ماه  1000  نهال توسط ورزشکاران ، پیشکسوتان و مسئولان ورزشی کاشته شود.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم