نفرات برتر وزن منفی ۵۰ و ۶۱ انتخابی درون اردویی تیم ملی بانوان مشخص شدند

پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته بانوان، نفرات برتر اوزان منفی ۵۰ و منفی ۶۱ مشخص شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی بانوان در اوزان منفی ۵۰ و منفی ۵۵ کیلوگرم، نفرات برتر این اوزان مشخص شدند و وارد مرحله بعدی اردوی تیم ملی کاراته شدند.


در وزن منفی ۵۰ کیلوگرم، معصومه محسنیان به مرحله بعدی اردوی تیم ملی راه یافت و در وزن منفی ۶۱ نیز مهدیس دوستی به مرحله بعدی اردوی تیم ملی کاراته راه یافت.


این انتخابی بین نفرات سوم و سوم مشترک قهرمانی کشور و نفرات برتر مرحله دوم انتخابی تیم ملی بانوان برگزار شد و یک نفر از آن ها وارد مرحله بعدی اردوی تیم ملی شد.نتایج این انتخابی به شرح زیر است:


وزن منفی ۵۰ کیلوگرم / دور اول:

معصومه محسنیان از استان مازندران  ۲

سحر شیروانی از استان اصفهان   یک


محبوبه امیدی از استان چهارمحال و بختیاری  ۴

زهرا طرازپور از استان فارس  یک


دور دوم: 

محبوبه امیدی از استان چهارمحال و بختیاری  صفر

سحر شیروانی از استان اصفهان   ۳


زهرا طرازپور از استان فارس   ۳

معصومه محسنیان از استان مازندران    ۸


دور سوم:

زهرا طراز پور از استان فارس   صفر  (برنده)

سحر شیروانی از استان اصفهان  یک  (هانسوکو)


معصومه محسنیان از استان مازندران  ۵

محبوبه امیدی از استان چهارمحال و بختیاری  ۵  (برنده در سنشو)رفع تساوی:

معصومه محسنیان از استان مازندران  یک

محبوبه امیدی از استان چهارمحال و بختیاری  صفر  وزن منفی ۶۱ کیلوگرم / دور اول: 

صحرا خدابخشی از استان کرمانشاه   ۳

مهدیس دوستی از استان تهران ۴


دور دوم: 

مهدیس دوستی از استان تهران   ۸

فاطمه ساداتی از استان سمنان   صفر

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم