نفرات برتر انتخابی درون اردویی تیم ملی مشخص شدند

پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی کاراته آقایان، نفرات برتر اوزان منفی ۷۵، منفی۸۴ و مثبت ۸۴ مشخص شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، پس از برگزاری مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی در دو مرحله رفت و برگشت اوزان منفی ۷۵، منفی ۸۴ و مثبت ۸۴ کیلوگرم، نفرات برتر این اوزان مشخص شدند و وارد مرحله بعدی اردوی تیم ملی کاراته شدند.نفرات راه یافته به مرحله بعدی اردوی تیم ملی به شرح زیر هستند:


وزن منفی ۷۵ کیلوگرم:

۱. علی اصغر آسیابری با ۸ امتیاز

۲. الیاس محمد زاده با ۶ امتیاز


وزن منفی ۸۴ کیلوگرم:

۱. مهدی خدابخشی با ۱۰ امتیاز

۲. کیوان بابان با ۸ امتیاز


وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم:

۱. صالح اباذری با ۸ امتیاز


در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم مهدی عاشوری با ۷ امتیاز برای ارزیابی در ترکیب کومیته تیمی به اردوی تیم ملی دعوت شد.در وزن منفی ۷۵ کیلوگرم، علی رحیمی با ۵ امتیاز سوم و مهدی شهگل نیز با ۵ امتیاز چهارم شد.(رحیمی در بازی رو در رو موفق شد شهگل را شکست دهد و در جایگاه سوم ایستاد‌.)

 

در وزن  منفی ۸۴ کیلوگرم نیز علی اکبر دستجانی با دو امتیاز سوم، و علی نجفی نیز با صفر امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.


در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم نیز صادق سنچولی با ۶ امتیاز سوم و محمد مهدی قاهری نیز با ۲ امتیاز چهارم شد.نتایج دور برگشت این مسابقات به شرح زیر است:


وزن منفی ۷۵ کیلوگرم:


دور اول:

علی رحیمی از استان اصفهان    یک

الیاس محمد زاده از استان گیلان    یک


مهدی شهگل از استان‌ همدان     ۸

علی اصغر آسیابری از استان قزوین    ۷


دور دوم:

علی رحیمی از استان اصفهان    ۳   (برنده در سنشو)

مهدی شهگل از استان‌ همدان  ۳


علی اصغر آسیابری از استان قزوین   ۶

الیاس محمد زاده از استان گیلان   یک


دور سوم: 

علی اصغر آسیابری از استان قزوین    ۳

علی رحیمی از استان اصفهان   یک


الیاس محمد زاده از استان گیلان    صفر

مهدی شهگل از استان همدان     ۷وزن منفی ۸۴ کیلوگرم:


دور اول:

علی اکبر دستجانی از استان تهران   یک

مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه    ۳


کیوان بابان از استان کردستان    ۸

علی نجفی از استان قم    صفر


دور دوم:

علی اکبر دستجانی از استان تهران   ۲

کیوان بابان از استان کردستان   ۶


علی نجفی از استان قم    یک

مهدی خدابخشی از استان کرمانشاه    ۷وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم:


دور اول:

صادق سنچولی از استان گلستان    یک

صالح اباذری از استان مرکزی    یک


محمد مهدی قاهری از استان گیلان     یک

مهدی عاشوری از استان مازندران    ۷


دور دوم:

صادق سنچولی از استان گلستان   یک  (برنده در سنشو)

مهدی عاشوری از استان مازندران    یک


محمد مهدی قاهری از استان گیلان   صفر

صالح اباذری از استان مرکزی   صفر


دور سوم:

صادق سنچولی از استان گلستان    ۲

محمد مهدی قاهری از استان گیلان     یک


صالح اباذری از استان مرکزی   صفر

مهدی عاشوری از استان مازندران   صفر

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم