نفرات برتر انتخابی درون اردویی تیم ملی آقایان مشخص شدند

با پایان انتخابی درون اردویی تیم ملی آقایان، نفرات برتر هر وزن به اردوی تیم ملی دعوت و سکو نشینان وزن منفی ۵۵ نیز معرفی شدند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی ورودی به اردو های تیم ملی کاراته در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم آقایان صبح امروز برگزار و چهار نفر برتر آن مشخص شدند و سپس عصر امروز انتخابی درون اردویی تیم ملی نیز در دیگر اوزان برگزار شد.


در مسابقات وزن منفی ۵۵ کیلوگرم نفر اول به طور مستقیم به اردوی تیم ملی دعوت شد و دیگر نفرات نیز در عصر همین روز در انتخابی درون اردویی با یکدیگ به رقابت پرداختند تا نفر برتر آن ها نیز به اردوی تیم ملی دعوت شود.


انتخابی درون اردویی تیم ملی در اوزان منفی ۶۰، منفی ۶۷، منفی ۷۵، منفی۸۴ و مثبت ۸۴ کیلوگرم بین نفرات دوم تا سوم مشترک قهرمانی کشور، نفراتی که در مسابقات قهرمانی کشور تست کرونا آن ها مثبت شد، و کسانی که توسط کادر فنی دعوت شده بودند برگزار شد.نفرات برتر کومیته وزن منفی ۵۵ کیلوگرم آقایان در انتخابی ورودی به اردو های تیم ملی به سرح زیر هستند:


۱. بهنام دهقان زاده از استان تهران  

۲. امیرحسین علیپور از منطقه آزاد انزلی   

۳. محمد مهدی خوشنواز از استان مرکزی   

۳. سینا جلیلیان از استان کرمانشاه