زمان برگزاری مرحله دوم انتخابی تیم ملی آقایان اعلام شد

با اعلام سازمان تیم های ملی، مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته آقایان ۱۵ فروردین برگزار میگردد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با اعلام سازمان تیم های ملی، مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته آقایان بین نفرات سوم مشترک و دوم مسابقات قهرمانی کشور برگزار خواهد شد‌‌.


در این انتخابی که بین نفرات سوم مشترک و دوم قهرمانی کشور برگزار خواهد شد یک نفر از هر وزن به مرحله بعدی اردوی تیم ملی راه پیدا خواهد کرد تا مرحله بعدی اردو، با حضور ملی پوشان، نفر اول قهرمانی کشور و نفر منتخب مرحله دوم انتخابی تیم ملی در هر وزن برگزار گردد.


همچنین مرحله دوم‌ اردوی تیم ملی کاراته آقایان نیز از ۱۵ فروردین آغاز خواهد شد.


اردوهای تیم ملی کاراته کشورمان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان۲۰۲۲،‌ بازیهای کشورهای اسلامی ترکیه و بازی های آسیایی هانگژو چین ۲۰۲۲ تشکیل می شود.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم