استقبال کاراته کاها از مسابقات کاراته وان و تغییر در زمان ثبت نام

طبق اعلام سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کاراته، مهلت ثبت نام در مرحله اول مسابقات لیگ کاراته وان ایران ساعت 24 شنبه 7 اسفند به پایان می رسد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، فدراسیون کاراته در نظر دارد در صورت کاهش محدودیت های کرونایی و صدور مجوز از سوی فدراسیون پزشکی و ورزشی، مرحله اول سومین دوره از مسابقات لیگ کاراته وان ایران در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در بخش دختران و پسران را نیمه دوم اسفندماه 1400 برگزار کند.


پیش از این، آخرین مهلت ثبت نام ساعت 24 روز شنبه 14 اسفند ماه اعلام شده بود که با توجه به استقبال کاراته کاها و نزدیک شدن به سقف ظرفیت پذیرش، در جلسه ای که امروز سازمان لیگ و مسابقات برگزار کرد، مقرر شد ساعت 24 شنبه 7 اسفند را آخرین مهلت ثبت نام اعلام کند. پس از پایان ثبت نام، اسامی ورزشکاران به تفکیک رده سنی اعلام خواهد شد تا در صورت اصلاح، این کار یکشنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفندماه انجام شود. 


طبق هماهنگی های صورت گرفته میان فدراسیون کاراته و دانشگاه آزاد اسلامی، مسابقات در سالن فتح واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار می شود و ارایه کارت واکسن توسط شرکت کنندگان الزامی است.


در صورت کاهش محدودیت های کرونایی و صدور مجوز از سوی فدراسیون پزشکی و ورزشی، مرحله اول سومین دوره از مسابقات لیگ کاراته وان ایران طبق برنامه ذیل برگزار خواهد شد:


دوشنبه ۱۶ اسفند: تمامی اوزان رده سنی امید پسران و سه وزن ۶۸- ، ۷۶- و ۷۶+ جوانان

سه شنبه ۱۷ اسفند: اوزان ۵۵- ، ۶۱- جوانان و ۶۳- ، ۷۰- و ۷۰+ نوجوانان

چهارشنبه ۱۸ اسفند: اوزان ۵۲- و ۵۷- نوجوانان و تمامی اوزان نونهالان

پنجشنبه ۱۹ اسفند: مسابقات کاتا تمام رده های سنی پسران


جمعه ۲۰ اسفند: مسابقات کاتا تمام رده های سنی دختران

شنبه ۲۱ اسفند: تمامی اوزان رده سنی نونهالان و وزن ۵۴+ نوجوانان 

یکشنبه ۲۲ اسفند: اوزان ۴۷- و ۵۴- نوجوانان و اوزان ۵۹- و ۵۹+ جوانان

دوشنبه ۲۳ اسفند: اوزان ۴۸- ، ۵۳- جوانان و تمامی اوزان‌ رده سنی امید

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم