پایان مرحله اول اردوی تیم ملی آقایان

مرحله اول اردوی تیم ملی کاراته آقایان که از ۶ اسفند ماه آغاز شده بود، به پایان رسید.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین مرحله اردوی تیم ملی کاراته آقایان که از ۶ اسفند ماه با حضور ۴ نفر برتر مسابقات قهرمانی کشور در هر وزن و ملی پوشان کشورمان که برای مسابقات انفرادی قهرمانی جهان و آسیا ۲۰۲۱ در آکادمی ملی المپیک آغاز شده بود ظهر امروز به پایان رسید.


اردوهای تیم ملی کاراته‌ کشورمان جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ ،‌ بازیهای کشورهای اسلامی و بازی های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ تشکیل می شود.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم