قابل توجه مدیران و دست اندرکاران ورزش

فراخوان پذیرش دانشجو در پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی دانشجو می پذیرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران از میان مدیران ورزش، قهرمانان، پیشکسوتان، مربیان، داوران و همچنین مدیران روابط عمومی و خبرنگاران ورزشی برای نیمسال دوم سال ۱۴۰۰_۱۴۰۱ در مقطع کارشناسی ارشد و در گروه های هنر و معماری، علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه و فنی مهندسی و همچنین در مقطع دکتری تخصصی در گروه های هنر و معماری، علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، علوم پایه، فنی و مهندسی و دامپزشکی و کشاورزی  دانشجو می پذیرد .

تاکنون تعداد زیادی از مدیران، مربیان و ورزشکاران کشورمان در رشته های مختلف بخصوص تربیت بدنی( کارشناسی ارشد: آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحی و دکتری: مدیریت ورزشی) در این دانشگاه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شدند.


زمان ثبت نام در  پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ۲۳ تا ۲۹ بهمن ماه سال جاری است.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم