اولین دوره مسابقات بین المللی سبک آی کی کاراته دو برگزار شد

اولین دوره مسابقات بین المللی سبک آی کی کاراته دو با عنوان جام خلیج فارس برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین دوره مسابقات بین المللی سبک آی کی کاراته دو ایران تحت عنوان جام خلیج همیشه فارس که به واسطه همه گیری ویروس کرونا به صورت مجازی و در سهدبخش کاتا انفرادی، تکنیک و سلاح برگزار شده بود با معرفی نفرات و تیمهای برتر به پایان رسید.


این رقابتها در شرایطی با حضور بیش از 350 نفرشرکت کننده از اقصی نقاط کشورمان  به همراه نمایندگانی از کشورهای، آلمان، ترکیه، عراق، ارمنستان، سریلانکا، هندوستان، سنگاپور، پاکستان، ایتالیا و آذربایجان برگزار شد که در پایان نمایندگان کشورمان موفق به کسب عنوان قهرمانی شدند.


در پایان این پیکارها  و در مجموع مدال شماری، تیم ایران با 56 طلا، 32 نقره و 51 برنز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، عراق با یک نقره و یک برنز در جای دوم ایستاد، آلمان با یک برنز عنوان سوم را به خود اختصاص داد، هندوستان با 3 برنز چهارم شد، افغانستان با 2 برنز و آذربایجان و ارمنستان هر کدام با یک برنز عناوین بعدی را به خود اختصاص دادند.


اما در رتبه بندی استانی تیم تهران با 22 طلا، 21 نقره و 24 برنز با اقتدار در صدر ایستاد تیم قم با 4طلا، 5نقره و 4 برنز دوم شد، اصفهان با 2طلا، 4نقره و 16 برنز جایگاه سوم را از آن خود کرد.


نتایج انفرادی این رقابتهابدبن شرح می باشد:

الف / مقامآوران بخش کاتا و تکنیک  

رده سنیخردسالان سفید، زرد نارنجی

مقاماول: ضحا دایی اسماعیلی (قم)، مقام دوم: ماتینا کلانتری، تهران، مقام سوم : مهدیسفخری(اصفهان) و نازنین زهرا قاسمی (قم)

در این رده 9 شرکت کنندهاز استانهای تهران، قم و اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنینونهالان  سفید، زرد نارنجی (جدول یک)

مقاماول: بهاره انصاریان (تهران)، مقام دوم: زهرا عسگری (اصفهان)، مقام سوم : شقایق شیرانی(اصفهان) و زهرا مجیدی دوست (قم)          

رده سنینونهالان  سفید، زرد نارنجی (جدول دو)

مقاماول: زهرا رحیمی (اصفهان)، مقام دوم: سما رحمتی نژاد (قم)، مقام سوم : آتنا رحیمی(اصفهان) و فاطمه محمدی (اصفهان)

در این رده 16 شرکت کنندهاز استانهای تهران، قم و اصفهان در دو جدول 8 تایی  با هم به رقابت پرداختند.

رده سنینوجوانان سفید، زرد نارنجی

مقام اول: ویدا تنها (تهران)،مقام دوم: مهلا قاسمی (اصفهان)و نائیریکا محموری (تهران)

در این رده 9 شرکت کنندهاز استانهای تهران، بوشهر، اصفهان، قارس و کرمانشاه با هم به رقابت پرداختند.

 

رده سنیجوانان سفید، زرد نارنجی

مقام اول: باران بیهقی (تهران)،مقام دوم: زهرا سادات اثنی عشری (اصفهان)، مقام سوم : ضحی شَمری (تهران) و حمیدهراسفیجانی (تهران)

در این رده 9 شرکت کنندهاز استانهای تهران و اصفهان حضور داشتند.

رده سنیخردسالان سبز، آبی، بنفش

مقاماول: حوریا کرمانی(اصفهان)، مقام دوم: سلدا اسدی(آذربایجان غربی)، مقام سوم : ثناصرامی(اصفهان) و سودا غلامی(تهران)

در این رده 6شرکت کننده ازاستانهای تهران، آذربایجان غربی و اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنینونهالان سبز، آبی، بنفش (جدول یک)

مقاماول: ثنا صادقیان(قم)، مقام دوم: سارا جدیده(تهران)، مقام سوم : هستی نوری (اصفهان) و آیناز اسماعیلی(آذربایجان غربی)

رده سنینونهالان سبز، آبی، بنفش (جدول دو)

مقاماول: حسنا پناهی (قم)، مقام دوم: ضحی پورسوقات (تهران)، مقام سوم : مریم سواری (اصفهان)

در این رده 15 شرکت کنندهاز استانهای تهران، قم، اصفهان و آذربایجان غربی در دو جدول با هم به رقابتپرداختند.

رده سنینوجوانان سبز، آبی، بنفش

مقاماول: مانا بهرامی(تهران)، مقام دوم: مهشید محمد تقی زاده(تهران)، مقام سوم : نرجسسواری(اصفهان) و آنیتا آیینی(تهران)

در این رده 8 شرکت کنندهاز استانهای تهران، آذربایجان غربی و اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنیجوانان سبز، آبی، بنفش

مقاماول: اسما شهبازی(تهران)، مقام دوم: فاطمه اسکندری(قم)، مقام سوم : زهرا قدیری(اصفهان)و معصومه قلی نژاد(تهران)

در این رده 6 شرکت کنندهاز استانهای تهران، قم و اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنیبزرگسالان سبز، آبی، بنفش

مقاماول: پریا بینام(تهران)، مقام دوم: فاطمه اکبری(تهران)، مقام سوم : مینا کریم زاده(اصفهان)و معصومه ذوقی(تهران)

در این رده 7 شرکت کنندهاز استانهای تهران، فارس و اصفهان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنی نونهالانقهوه ای و مشکی

مقاماول: نسا فخار(تهران)، مقام دوم: زهرا اخویان(قم)، مقام سوم : دیانا افتخاری(تهران)و کیمیا جعفرزاده(اصفهان)

از 6 کاتا رو حاضر  در مرحله نخست این رده  از استانهای تهران، قم،  اصفهان و آذربایجان غربی 4 نفر به مرحله دومراه یافتند تا مدال آوران این رده نیز مشخص شوند.

 

 

رده سنی نوجوانانقهوه ای و مشکی

مقاماول: نازنین زهرا صفری (قم)، مقام دوم: فاطمه اخویان (قم)، مقام سوم : پرنیان آقا شریفیان (اصفهان) و تارا حسنی (تهران)

از جدول 9 نفره این گروهاز کشور آذربایجان و استانهای تهران، قم و اصفهان در مرحله نخست 4 نفر به مرحلهدوم راه یافتند تا مدال آوران این رده نیز مشخص شوند.

رده سنی جوانانقهوه ای و مشکی

مقاماول: مریم حقی(تهران)، مقام دوم: فاطمه حسنی(قم)، مقام سوم : زهرا محمدی(اصفهان) ومعصومه تقی زاده(تهران)

از جدول 10 نفره این گروهاز استانهای تهران، لرستان، قم، چهارمحال و بختیاری و اصفهان در مرحله نخست 4 نفربه مرحله دوم راه یافتند تا برترینهای مشخص شوند.

رده سنی بزرگسالانقهوه ای و مشکی

مقاماول: محدثه بیگدلی(تهران)، مقام دوم: فاطمه زهرا صولتی(تهران)، مقام سوم : وجیههعباسی(تهران) و سیده سحر اکبرزاده(تهران)

در این رده20  شرکت کننده از کشورهای هندوستان، افغانستان،سنگاپور و استانهای تهران، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری واصفهان در مرحله نخست  با هم به رقابتپرداختند تا 8 نفر راه یافته به مرحله دوم و در خاتمه نفرات مقام آور مشخص شود.

رده سنی پیشکسوتانقهوه ای و مشکی

مقاماول: مریم علی نژاد(تهران)، مقام دوم: سارا الجیشی(عراق)، مقام سوم : مریم عابدی(اصفهان)و مریم جلالی(زنجان)

از جدول 8 نفره این گروهاز کشورهای هندوستان، افغانستان، پاکستان، عراق و استانهای تهران، زنجان، همدان واصفهان در مرحله نخست 4 نفر به مرحله دوم راه یافتند تا برترینهای مشخص شوند.

رده سنی نونهالانسبز، آبی، بنفش (بخش تکنیک)

مقاماول: محدثه احمدی(تهران)، مقام دوم: عسل حقیقی(تهران)

رده سنی بزرگسالانقهوه ای و مشکی (بخش تکنیک)

مقاماول: فاطمه الله ویسیان (تهران)، مقام دوم: سحراحمدی(تهران)، مقام سوم : محدثه الله ولی(فارس)

رده سنینوجوانان سفید، زرد نارنجی (کاتا ناشنوایان)

مقام اول : مهلا قاسمی(تهران)

ب / مقامآوران کاتا و تکنیک  بخش آقایان

رده سنیخردسالان و نونهالان سفید، زرد نارنجی

مقام اول: امیر رضا حشمتی (تهران)،مقام دوم: کیان محمودی ، (تهران)، مقام سوم : اس ویشال (هندوستان) و پی رایتیک (هندوستان)

در این رده 4 شرکت کنندهاز تهران و هندوستان با هم به رقابت پرداختند.

 

 

رده سنی نوجوانان  سفید، زرد نارنجی

مقام اول: امیرحسین شرفی(تهران)، مقام دوم: سیدمهدی شهیدی (تهران)، مقام سوم : امیر مهدی خانلری (تهران) وروبرتو آماس (آذربایجان)

در این رده 4 شرکت کنندهاز تهران و آزدبایجان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنی بزرگسالانسفید، زرد نارنجی

مقام اول: رضا وحیدی(تهران)،مقام دوم: حمید آزادی (تهران)، مقام سوم : محمد بهرام نژاد (تهران) و امیر باسمی (تهران)

در این رده 7 شرکت کنندهاز تهران و بوشهر حضور داشتند.

رده سنیخردسالان و نونهالان سبز، آبی، بنفش

مقام اول: محمدماهان پورمحمد (تهران)، مقام دوم: ماهان مویدی ، (تهران)، مقام سوم : کارتی کویان (هندوستان)و ایلیا اسلامی (تهران)

در این رده 5 شرکت کنندهاز تهران، اصفهان و هندوستان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنی نوجوانان  سبز، آبی، بنفش

مقام اول: عباس جمور(تهران)، مقام دوم: متین درفشی (تهران)، مقام سوم : حسام معتدی (تهران) و سید علیصفری (تهران)

در این رده 11 شرکت کنندهاز تهران با هم به رقابت پرداختند.

رده سنیبزرگسالان  سبز، آبی، بنفش

مقام اول: هادی حسین آبادی(تهران)، مقام دوم: علی اکبر رضاپور (تهران)، مقام سوم : یوسف الجیرانی (عراق) و زعفرانبغلانی (افغانستان)

در این رده 7 شرکت کنندهاز تهران، عراق و افغانستان با هم به رقابت پرداختند.

رده سنی نونهالانقهوه ای و مشکی

مقام اول: محمد سهیل جاوید(تهران)، مقام دوم: دانیال بارانی (تهران)، مقام سوم : پارسا خوش خنده(تهران) و امیررضانوروزیان(ایلام)

از 8 کاتا رو حاضر  در مرحله نخست این رده  از تهران، ایلام و هندوستان 4 نفر به مرحله دومراه یافتند تا مدال آوران این رده نیز مشخص شوند.

رده سنی نوجوانانقهوه ای و مشکی

مقاماول: رضا نیازی (تهران)، مقام دوم: محمدطاها صابریان (ایلام)، مقام سوم :معین شکری (ایلام) و محمدمبین حجت زاده (ایلام)

از جدول 6 نفره این گروهاز تهران، ایلام و ارمنستان در مرحله نخست 4 نفر به مرحله دوم راه یافتند تا مدالآوران این رده نیز مشخص شوند.

رده سنی جوانانقهوه ای و مشکی

مقام اول: محمد رستمی(تهران)،مقام دوم: محمد مهدی فرهمند تنها (تهران)، مقام سوم : مهدی ملک میان آبادی (تهران)و رامتین درویشی (تهران)

از جدول 8 نفره این گروهاز تهران، ایتالیا، عراق و افغانستان در مرحله نخست 4 نفر به مرحله دوم راه یافتندتا برترینهای مشخص شوند.

 

رده سنی بزرگسالانقهوه ای و مشکی

مقام اول: حبیب اله بارانی(تهران)، مقام دوم: علی شهپری (تهران)، مقام سوم : مهدی عزتی (کردستان) و حسیناحمدپور (اصفهان)

در این رده 14 نفر  شرکت کننده از کشورهای هندوستان و ارمنستان واستانهای تهران، کردستان، آذربایجان شرقی و اصفهان در مرحله نخست  با هم به رقابت پرداختند تا 8 نفر راه یافته بهمرحله دوم و در خاتمه نفرات مقام آور مشخص شود.

رده سنی پیشکسوتانقهوه ای و مشکی

مقاماول: حسین محمدزاده(تهران)، مقام دوم: حمیدرضا فاضلی(اصفهان)، مقام سوم : ایرجحسین پور(اصفهان) و امیربیانی آزاد(زنجان)

از جدول 6 نفره این گروهاز استانهای تهران، آزربایجان شرقی، بوشهر و اصفهان در مرحله نخست 4 نفر به مرحلهدوم راه یافتند تا برترینهای مشخص شوند.

ردهسنی  بزرگسالان قهوه ای و مشکی (بخش تکنیک)

مقاماول: رامین مومنی پور (تهران)، مقام دوم: شهرامجباری(آلمان)، مقام سوم : ظفر نعمتی(افغانستان) و آرمو آقاجانیان (ارمنستان)

ردهسنی  خردسالان سفید زرد نارنجی (بخش تکنیک)

مقاماول: دانیال فکوریان (تهران)، مقام دوم: احدعبدی(آذربایجان غربی)

ب / مقامآوران بخش سلاح سرد (سای)

رده سنیپیشکسوتان بانوان

مقام اول : سالومه مستعان پور(تهران)، مقام دوم : رویا مطلق (تهران)

رده سنیپیشکسوتان آقایان

مقام اول : هومن زرگری( تهران)، هادیرضایی (تهران)، علی موسوی(قم)، شاهرخ محمدی(قم)

رده سنیبزرگسالان آقایان

مقام اول : فرهاد رضایی( تهران)، مقامدوم: حسان خانمحمدی(تهران)، مقام سوم: محمد احمدی(قم)

رده سنیجوانان آقایان

مقام اول : احمد نورری نیا( تهران)،مقام دوم: غلام رجبی(تهران)، مقام سوم: میلاد رحمتی(قم)، ابراهیم علوی(قم)

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم