برترین های مسابقات کاراته نیروهای مسلح مشخص شدند

بیستمین دوره مسابقات قهرمانی کاراته نیروهای مسلح(جام ولایت) گرامیداشت شهدای نیروهای مسلح و سراوان برگزار شد

به گزارش سایت فدراسیون کاراته؛ در این مسابقات، 16 تیم در بخش کاراته آزاد و 15 تیم در بخش کنترلی و در مجموع 170 کاراته کا از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح حضور داشتند.این پیکارها به میزبانی میزبانی وزارت دفاع و پشتیبانی در سالن شهید عرب ورامینی، مجموعه ورزشی ساصد برگزار شد.این مسابقات در سه بخش کاراته آزاد، کاراته کنترلی و کاتا برگزار و در پایان نتایج فوق به دست آمد:**کاراته آزاد برادران وظیفه: مقام اول: تیم نیروی زمینی ارتشمقام دوم: تیم نیروی هوایی ارتشمقام سوم: تیم سازمان حفاظت اطلاعات ارتش**کاراته کنترلی برادران وظیفه: مقام اول: تیم فرماندهی نیروی انتظامی مازندرانمقام دوم: تیم نیروی زمینی ارتشمقام سوم: تیم نیروی هوایی ارتش**کاراته آزاد پایوران:مقام اول: تیم نیروی زمینی ارتشمقام دوم: تیم یگان ویژه نیروی انتظامیمقام سوم: تیم نیروی انتظامی استان قم**کاراته کنترلی پایوران: مقام اول: تیم یگان ویژه نیروی انتظامیمقام دوم: تیم نیروی زمینی ارتشمقام سوم: تیم نیروی انتظامی استان قمبرترین های انفرادی/کاراته کنترلی پایوران:**وزن منهای 55 کیلوگرم: مقام اول: ابوالقاسم پایدار(ناجا)مقام دوم: جواد محمدنژاد(ناجا)مقام سوم: منصور سلطانی(ارتش)**وزن منهای 60کیلوگرم: مقام اول: محسن پاپی(ناجا)مقام دوم: محسن اخلی(ارتش)مقام سوم: علیرضا عباسی مقدم(ناجا)**وزن منهای 67 کیلوگرم:مقام اول: احسان صفار(ارتش)مقام دوم: محمددمیری(ناجا)مقام سوم: نادر محمدی(ناجا)وزن منهای 75 کیلوگرم:مقام اول: امیرراسخی(ناجا)مقام دوم: مرتضی رازقی(ناجا)مقام سوم: سجادحسن بیگی(ناجا)وزن منهای 84 کیلوگرم: مقام اول: غلامرضا لرزنگنه(ناجا)مقام دوم: ایمان ضیاءالدین(ناجا)مقام سوم: مرتضی شهبازآذر(ارتش)وزن به اضافه 84 کیلوگرم:مقام اول: مصطفی کشکولی(ارتش)مقام دوم:علیرضا جلیلی(ناجا)مقام سوم: حامدحسینی(ناجا)** کاتای پایوران: مقام اول: محسن حسام(ارتش )مقام دوم: حسین صمدی(ناجا)مقام سوم: محمد خواجه میرزایی(ناجا)کاراته آزاد پایوران/**وزن منهای 60 کیلوگرم:مقام اول: رسول فرنگی(ناجا)مقام دوم: عبدالله حسن زواره(ناجا)مقام سوم: احسان نقوی(ارتش)**وزن منهای 70 کیلوگرم: مقام اول: امیرحمزه گودرزی(ارتش)مقام دوم: بهنام غفاری آذر(ارتش)مقام سوم:رسول کوه پیما(ارتش)**وزن منهای80 کیلوگرم:‌مقام اول: بهزادپالیزوان(ناجا)مقام دوم: اکبرعظیمی(ناجا)مقام سوم: اصغرثریا(ارتش)**وزن منهای 90 کیلوگرم:مقام اول: شهرام رشیدی(ناجا)مقام دوم: مسلم عبداللهی(ناجا)مقام سوم: فرشید براتی(ارتش)**وزن به اضافه 90 کیلوگرم: مقام اول: مهدی حسین پور(ارتش)مقام دوم: مهدی نیک آبادی(ودجا)مقام سوم:مجیدرحمتی(ناجا)کاراته کنترلی سربازان/**وزن منهای 67 کیلوگرم:مقام اول: مجید شاکی(سازمان قضایی)مقام دوم: شهروز پناهی(ارتش)مقام سوم:رامین حسابی(ارتش)**وزن منهای 75 کیلوگرم:مقام اول: علی گلشن(ارتش)مقام دوم:کمال امینی(ارتش)مقام سوم: بهزاد امیدی(ناجا)**وزن منهای 84 کیلوگرم: مقام اول: رضابهرام پور(ناجا)مقام دوم: محمداشک تلخ(ارتش)مقام سوم: شهریار رهگذر(ارتش)**وزن به اضافه 84 کیلوگرم:‌ مقام اول: سجادفرخی(ناجا)مقام دوم:مسعود حدایق پرست(ارتش)مقام سوم: داودکریمی(ارتش)**کاتای سربازان:مقام اول: سعید کاظمی(ناجا)مقام دوم: سجادحیدری(ارتش)مقام سوم:عرفان غمناک(ارتش)کاراته آزاد سربازان/**وزن منهای 60 کیلوگرم:مقام اول: هیواعزیزی(ارتش)مقام دوم: امیررحیمی(ودجا)مقام سوم: محمدرحیمی(ارتش)**وزن منهای 70 کیلوگرم:مقام اول: اصغرنجف زاده(ارتش)مقام دوم: مهران روحی(ارتش)مقام سوم: مهران فیض الهی(ارتش)**وزن منهای 80 کیلوگرم:‌مقام اول: محمد رحیم زاده (ارتش)مقام دوم: مجتبی جوادی(ارتش)مقام سوم: محمدقدیری(ارتش)**وزن به اضافه 90 کیلوگرم: مقام اول:محمدآزاد(ارتش)مقام دوم:حامدشایان(ارتش)مقام سوم: محمدپوربهزادی(ارتش)
کلمات کلیدی
سامانه
فیلم