انتخابی رده های پایه پسران

کرمان قهرمان مسابقات جام امام علی (ع) شد

مسابقات انتخابی تیم ملی رده های سنی پایه پسران به میزبانی زنجان برگزار شد و در مجموع رده بندی کرمان با ۶ طلا، ۶ نقره و ۳ برنز قهرمان این دوره از مسابقات شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات انتخابی تیم ملی رده های سنی پایه پسران تحت عنوان جام امام علی(ع) یادواره کنگره ۳۵۳۵ شهید استان زنجان، طی روز های ۱۷ الی ۲۰ مهر ماه با حضور حدود ۱۰۵۰ ورزشکار در شهر زنجان برگزار شد.


این مسابقات در بخش کاتا و کومیته رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید پسران برگزار شد و نفرات راه یافته به اردو های تیم ملی مشخص شدند.


جدول رده بندی کلی استان ها بر مبنای مدال های کسب شده در تمام رده های سنی پسران در مسابقات انتخابی تیم ملی رده های پایه به شرح زیر است:


۱-کرمان۶طلا، ۶نقره، ۳برنز

۲-تهران و مازندران هر کدام۳طلا، ۲نقره، ۶برنز

۴-کرمانشاه یک طلا، یک نقره، ۳برنز

۵-خوزستان یک طلا، یک نقره، ۲برنز

۶-زنجان یک طلا،یک نقره

۷-مرکزی یک طلا،۲برنز

۸-فارس یک طلا،یک برنز

۹-کردستان،قم و خراسان رضوی هر کدام یک طلا

۱۲-گیلان ۲نقره، ۲برنز

۱۳-قزوین۲نقره، یک برنز

۱۴-آذربایجان شرقی یک نقره، ۲برنز

۱۵- اصفهان و البرز هر کدام یک نقره، یک برنز

۱۷-لرستان،یزد و آذربایجان غربی هرکدام ۲برنز

۲۰-هرمزگان، چهارمحال وبختیاری، ایلام و اردبیل هرکدام یک برنز


جدول رده بندی پسران به تفکیک رده های سنی نیز به شرح زیر است.


جدول رده بندی مدال ها در رده سنی نوجوانان پسران:

۱-تهران۲طلا، یک نقره، یک برنز

۲-مازندران یک طلا، یک نقره، ۲برنز

۳-کرمان یک طلا،یک نقره

۴-خوزستان یک طلا،۲برنز

۵-مرکزی یک طلا

۶-قزوین یک نقره و یک برنز

۷-زنجان و کرمانشاه هرکدام یک نقره

۹-آذربایجان غربی۲برنز

۱۰-یزد،گیلان، لرستان و هرمزگان هر کدام یک برنز


جدول رده بندی مدال ها در رده سنی جوانان پسران:


۱-کرمان۳طلا، ۴نقره و یک برنز

۲-مازندران یک طلا و ۳ برنز

۳-تهران یک طلا و ۲برنز

۴-فارس و زنجان هرکدام یک طلا

۶-خوزستان، اصفهان و البرز هرکدام یک نقره

۹-کرمانشاه و آذربایجان شرقی هر کدام۲برنز

۱۱-اردبیل، یزد، لرستان و مرکزی هر کدام یک برنزجدول رده بندی مدال ها در رده سنی امید پسران:


۱-کرمان۲ طلا، یک نقره و ۲ برنز

۲-مازندران یک طلا، یک نقره و یک برنز

۳-کرمانشاه یک طلا و یک برنز

۴-کردستان، قم وخراسان رضوی هر کدام یک طلا

۷-گیلان ۲ نقره ویک برنز

۸-تهران یک نقره و۳ برنز

۹-آذربایجان شرقی و قزوین هرکدام یک نقره

۱۱-اصفهان، چهاروبختیاری، فارس، ایلام، مرکزی و البرز هرکدام یک برنز

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم