برگزاری جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته

جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته امروز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته امروز با حضور سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، محسن آشوری سرپرست نایب رئیسی، وحید مومنی دبیر فدراسیون، علیرضا احسانی، کیکاوس سعیدی، محمد علی مردانی، سید جمال الدین نکوفر، غلامرضا دباغیان و محمد بهرامی اعضای کمیته فنی فدراسیون برگزار شد.


در این جلسه در خصوص دستورالعمل آزمون های درجات کمربند ورزشکاران بحث و گفت و گو صورت گرفته و مواردی به تصویب اعضای رسید که قرار است آیین نامه آن به زودی اعلام شود.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم