کاراته در بازی های ساحلی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ ماندگار شد

مسابقات کاراته در بخش کاتا به عنوان یکی از ۹ ورزش اصلی در برنامه بازی های ساحلی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ ماندگار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، طی توافق نامه ای که بین WKF و ANOC در طول بازی های المپیک توکیو به امضا رسید، آنتونیو اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی کاراته و گونیلا لیندبرگ دبیر کل سازمان برگزاری بازی های ساحلی در مورد برنامه های همکاری آینده و ساده سازی پروژه های همکاری مشترک بی این دو سازمان دیدار و گفتگو کردند.


در این نشست اسپینوز اشتیاق خود را برای گسترش همکاری با بازی های جهانی ساحلی و موفقیت در بازی های ساحلی ابراز کرد.


اسپینوز گفت: ما برگزارکنندگان بازی های جهانی ساحلی را به عنوان یکی از شرکای اصلی خود می دانیم و بسیار خوشحال هستیم که خانم گونیا لیندبرگ در سالن نیپون بودوکان المپیک توکیو از رشته کاراته استقبال کرد تا در مورد مراحل بعدی همکاری در بازی های جهانی ساحلی بحث کنیم.


رئیس فدراسیون جهانی کاراته در ادامه گفت: تصویب قرارداد همکاری ما در توکیو نشان می دهد که WKF و ANOC دارای هدف مشترک و منافع متقابل هستند تا بتوانند ارزش های متعدد ورزش را ادامه دهند.


وی افزود: کاراته برای اولین بار در بازی های ساحلی ۲۰۱۹ دوحه حضور داشت و بسیار خرسندیم که کاراته مجدد برای بازی های ساحلی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ اضافه شد و مطمئن هستم که طرفداران کاراته از هیجان و روح ورزشی فوق العاده کاراته در باریهای ساحل لذت خواهند برد.


کاراته برای اولین بار در بازی های ساحلی ۲۰۱۹ دوحه حضور داشت و کاراته ایران با هر دو سهمیه در بخش کاتا انفرادی توسط فاطمه صادقی و ابوالفضل شهرجردی در این مسابقات حضور داشت که فاطمه صادقی موفق شد مدال نقره این مسابقات را کسب کند.


092221_anoc_01.jpg

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم