جلسه سرپرستان تیم‌ های حاضر در سوپر لیگ‌ کاراته برگزار میگردد

جلسه سرپرستان تیم هایی که برای حضور در سوپر لیگ کاراته درخواست داده اند سه شنبه ۶ اردیبهشت در فدراسیون برگزار میگردد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفدهمین دوره سوپر لیگ کاراته آقایان و چهاردهمین دوره سوپر لیگ کاراته بانوان از نیمه اول خرداد ۱۴۰۱ آغاز خواهد شد و جلسه سرپرستان تیم هایی که برای حضور در این دوره از مسابقات سوپر لیگ کاراته درخواست خود را ارسال کرده اند، روز سه شنبه ۶ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۳ در فدراسیون کاراته برگزار میگردد.


سوپر لیگ بانوان و آقایان در سال جاری در بخش کاتا و کومیته در قالب یک تیم به شرح زیر دسته بندی خواهند شد:


هر تیم در بخش کاتا انفرادی حداقل یک و حد اکثر ۲ ؛ در بخش کاتا تیمی نیز حداقل ۳ و حداکثر ۶ بازیکن میتواند داشته باشد. همچنین گروه سنی در مسابقات کاتا متولدین ۱۳۸۵ به قبل است.


هر تیم کامل در بخش کومیته بانوان و آقایان شامل حداقل ۷ و حداکثر ۱۴ بازیکن مطابق اوزان مشروحه زیر می باشد. همچنین گروه سنی در مسابقات کومیته متولدین ۱۳۸۳ به قبل است. 


اوزان کومیته بانوان: ۵۰- ، آزاد اول(زیر ۶۱ کیلوگرم) ، ۵۵- ، ۶۱- ، آزاد دوم(بالای ۶۱ کیلوگرم) ، ۶۸- و ۶۸+


اوزان کومیته آقایان: ۶۰- ، آزاد اول(زیر ۷۵ کیلوگرم) ، ۶۷- ، ۷۵- ، آزاد دوم(بالای ۷۵ کیلوگرم) ، ۸۴- و ۸۴+

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم