جدول رده بندی سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در پایان هفته ششم

جدول رده بندی سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در پایان هفته ششم در دو بخش بانوان و اقایان مشخص شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته ششم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در دو بخش بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار شد.


این مسابقات در بخش بانوان روز پنج شنبه ۱۹ و آقایان نیز جمعه ۲۰ خرداد ماه برگزار شد که در بخش بانوان باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران صدر نشین است و در گروه A آقایان باشگاه نیروی زمینی ماندگار و در گروه B نیز باشگاه کیوکوشین ناکامورا صدر نشین هستند.جدول رده بندی بانوان تا پایان هفته ششم به شرح زیر است:


۱. باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران با ۱۳ پیروزی و ۱۷۸ امتیاز

۲. باشگاه ماندگار با ۱۱ پیروزی و ۱۸۰ امتیاز

۳. باشگاه پارس آمود با ۱۰ پیروزی و ۱۷۳ امتیاز

۴. باشگاه هیات کاراته طرقبه شاندیز با ۹ پیروزی و ۱۰۶ امتیاز

۵. باشگاه دلاوران اصفهان با ۵ پیروزی و ۹۷ امتیاز

۶. باشگاه گل گهر سیرجان با ۵ پیروزی و ۶۵ امتیاز

۷. باشگاه نشاط شهر بابک با ۴ پیروزی ۱۰۹ امتیاز

۸. باشگاه ملی حفاری با ۲ پیروزی و ۵۸ امتیاز

۹. باشگاه مس سرچشمه با ۲ پیروزی و ۴۸ امتیاز

۱۰‌. باشگاه زاینده رود اصفهان بدون پیروزی و با ۱۸ امتیازجدول رده بندی گروه A آقایان تا پایان هفته ششم:


۱. باشگاه نیروی زمینی ماندگار با ۱۳ پیروزی و ۲۰۲ امتیاز 

۲. باشگاه پاس هیات کاراته تنکابن با ۱۱ پیروزی و ۱۶۰ امتیاز 

۳. باشگاه جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس با ۸ پیروزی و ۱۳۹ امتیاز 

۴. باشگاه سو کیوکوشین مس فلز رنگین با ۸ پیروزی و ۱۲۹ امتیاز 

۵. باشگاه مناطق نفت خیز جنوب با ۷ پیروزی و ۱۳۹ امتیاز

۶. باشگاه هیات کاراته بندر امام با ۴ پیروزی و ۱۰۷ امتیاز

۷. باشگاه آکادمی لطف زاده با ۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه مس رفسنجان با یک پیروزی و ۳۱ امتیاز
جدول رده بندی گروه B آقایان تا پایان هفته ششم:


۱. باشگاه کیوکوشین کاراته ناکامورا با ۱۲ پیروزی و ۱۹۰ امتیاز 

۲. باشگاه عقاب نهاجا با ۱۲ پیروزی و ۱۷۹ امتیاز

۳. باشگاه ملی حفاری ایران با ۸ پیروزی و ۱۲۹ امتیاز

۴. باشگاه مبارز چالوس با ۸ پیروزی و ۱۲۸ امیتاز

۵. باشگاه هیات کاراته بندر ماهشهر با ۵ پیروزی و ۱۱۸ امتیاز

۶. باشگاه هیات کاراته یزد با ۵ پیروزی و ۸۳ امتیاز

۷. باشگاه آکادمی دانیال با ۲ پیروزی و ۴۲ امتیاز

۷. باشگاه مردان پارسه مرودشت با یک پیروزی و ۳۴ امتیاز

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم