جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته برگزار شد

بحث و گفتگو درباره بازبینی آیین نامه انجمن ها و سبک ها

جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته به منظور بازبینی آیین نامه انجمن ها و سبک های کاراته برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته فنی فدراسیون کاراته عصر امروز با حضور اعضا به منظور بازبینی آیین نامه انجمن ها و سبک های کاراته برگزار شد.


در این جلسه سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته عنوان داشت: یکی از مهمترین ارکان فدراسیون کاراته سبک ها هستند. همین اهمیت موجب شده که امروز دنبال ان باشیم تا با بازبینی در ایین نامه سبکها بتوانیم بهتر و جامع تر از گذشته عملکرد انها مورد بررسی قرار گیرد.


وی افزود: درخواست من از اعضای کمیته فنی این است که پیشنهادات خود را به صورت مکتوب ارایه کنند تا در نهایت به یک ایین نامه جامع برای بررسی عملکرد سبکها در تمام زمینه ها برسیم.


در این جلسه هر کدام از اعضای کمیته فنی به بیان نظرات خود در این خصوص پرداختند و مقرر شد کارگروهی برای بازبینی آیین نامه انجمن ها و سبک های کاراته تشکیل شود.


در جلسه مذکور علاوه بر رییس فدراسیون کاراته، محسن آشوری، اشرف امینی، وحید مومنی، علیرضا احسانی، کیکاوس سعیدی، محمدعلی زمانی، محمدعلی مردانی، محسن رشیدی نژاد ، غلامرضا دباغیان و سیدجمال الدین نکوفر حضور داشتند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم