اعلام زمان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رده های سنی پایه

مسابقات قهرمانی کشور (انتخابی تیم ملی) رده های سنی پایه پسران و دختران طی روز های ۲ الی ۷ مرداد در استان گلستان برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با توجه به تغییر زمان برگزاری مسابقات قهرمانی آسیا ازبکستان، مسابقات قهرمانی کشور (سهمیه ای) تحت عنوان جام ولایت با شرایط سنی جدید در رده های سنی پایه(نوجوانان، جوانان و زیر ۲۱ سال) در دو بخش پسران و دختران در استان گلستان برگزار خواهد شد.


این رقابت ها در بخش پسران طی روز های ۲ الی ۴ مرداد و در بخش دختران نیز طی روز های ۵ الی ۷ مرداد برگزار می شود و هیات های کاراته نیز با توجه به سهمیه اعلامی پس از برگزاری رقابت های انتخابی استان خود، تا ۲۶ تیر ماه مهلت دارند تا نفرات منتخب خود را معرفی کنند. رده های سنی و اوزان این مسابقات به شرح زیر است:


۱. رده سنی نوجوانان: متولدین ۱۳۸۵/۹/۲۶ لغایت ۱۳۸۷/۹/۲۵ (کاتا انفرادی ، کومیته انفرادی)

اوزان دختران: ۴۷- ، ۵۴- ، ۵۴+

اوزان پسران: ۵۲- ، ۵۷- ، ۶۳- ، ۷۰- ، ۷۰+


۲. رده سنی جوانان: متولدین ۱۳۸۳/۹/۲۶ لغایت ۱۳۸۵/۹/۲۵ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی)

اوزان دختران: ۴۸- ، ۵۳- ، ۵۹- ، ۵۹+

اوزان پسران: ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۷۶- ، ۷۶+


۳. رده سنی جوانان (کاتا تیمی): متولدین ۱۳۸۳/۹/۲۶ لغایت ۱۳۸۷/۹/۲۵


۴. رده سنی زیر ۲۱ سال: متولدین ۱۳۸۰/۹/۲۶ لغایت ۱۳۸۳/۹/۲۵ (کاتا انفرادی، کومیته انفرادی )

اوزان دختران: ۵۰- ، ۵۵- ، ۶۱- ، ۶۸- ، ۶۸+

اوزان پسران: ۶۰- ، ۶۷- ، ۷۵- ، ۸۴- ، ۸۴+

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم