برگزاری مرحله دوم انتخابی کاتا رده های پایه دختران و پسران ۶ و ۷ آبان در استان مرکزی

مرحله دوم انتخابی تیم ملی رده های سنی پایه کاتا در بخش دختران ۶ و پسران ۷ آبان ماه در استان مرکزی برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاتا رده های سنی نوجوانان، جوانان و امید دختران و پسران در دو بخش کاتا انفرادی و تیمی طی روز های ۶ و ۷ آبان ماه در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد استان مرکزی برگزار می شود.


مسابقات انتخابی دختران روز پنج شنبه ۶ آبان ماه برگزار می شود و تمامی شرکت کنندگانی که اسامی آن ها اعلام شده است، روز چهارشنبه ۵ آبان ماه از ساعت ۱۷ برای انجام پذیرش و قرنطینه در محل برگزاری باید حضور داشته باشند.


مسابقات انتخابی پسران نیز روز جمعه ۷ آبان ماه برگزار می شود و تمامی شرکت کنندگانی که اسامی آن ها اعلام شده است، روز پنج شنبه ۶ آبان ماه از ساعت ۱۷ برای انجام پذیرش و قرنطینه در محل برگزاری باید حضور داشته باشند.


این انتخابی در استان مرکزی، اراک، خیابان دانشگاه، مجموعه ورزشی شهدای پنج مرداد برگزار می شود.


تمامی ورزشکاران موظف هستند هنگام پذیرش، پاسخ منفی تست پی سی آر خود که ۷۲ ساعت از آن نگذشته باشد و کارت بیمه ورزشی معتبر خود را ارائه دهند.


شرکت کنندگان در این مسابقه می توانند برای هماهنگی اسکان و پذیرش با شماره زیر تماس بگیرند:


حمید نیکو همت 09188620752

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم