کادر فنی تیم ملی آقایان احکام خود را دریافت کردند

کادر فنی تیم ملی کاراته آقایان با حضور در فدراسیون کاراته احکام خود را از رئیس فدراسیون دریافت کردند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کادر فنی تیم ملی کاراته آقایان امروز در فدراسیون کاراته با سید حسن طباطبایی رئیس و محسن آشوری سرپرست نایب رئیسی فدراسیون برگزار شد.


در این جلسه کادر فنی تیم ملی گزارشی از وضعیت و برنامه های تیم در خصوص آماده سازی ملی پوشان برای حضور در مسابقات جهانی و آسیایی را ارائه دادند.


سید شهرام هروی سرمربی، حسن روحانی، سعید فرخی و حامد زیکساری مربیان تیم ملی، نعیما خواجوی مربی بدنساز و دکتر محمد نصر فیزیوتراپ تیم ملی، حاضرین در این جلسه بودند که احکام خود را نیز دریافت کردند.


ملی پوشان کاراته کشورمان برای حضور در مسابقات جهانی امارات که ۲۵ تا ۳۰ آبان ماه، و آسیایی قزاقستان که ۲۸ آذر تا یک دی برگزار می گردد آماده می شوند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم