معرفی رضایی به عنوان مشاور اقتصادی فدراسیون کاراته

مدیرعامل پیشین باشگاه سایپا به عنوان مشاور اقتصادی فدراسیون کاراته انتخاب شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، با حکم سید حسن طباطبایی رییس فدراسیون کاراته، "بیت الله رضایی" به عنوان مشاور اقتصادی فدراسیون کاراته منصوب شد.


بیت الله رضایی در حال حاضر به عنوان مدیر مجموعه ورزشی کشوری شهید کشوری مشغول به فعالیت می باشد.


از جمله سوابق رضایی میتوان به مدیریت وی در باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا اشاره کرد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم