دومین دوره مسابقات کاتا مجازی سبک شوتوکان WUKA برگزار شد

سبک شوتوکان WUKA دومین دوره مسابقه کاتا مجازی کشوری خود را تحت عنوان جام پیشگامان کاراته برگزار کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، دومین دوره مسابقات کاتا مجازی کشوری سبک شوتوکان WUKA با حضور ۱۵۰ شرکت کننده و تحت عنوان جام پیشگامان کاراته  برگزار شد.


در رده بندی این مسابقات در بخش آقایان تهران اول، خراسان رضوی دوم، و گیلان سوم و همچنین در رده بندی بانوان نیز اصفان اول، قزوین دوم و تهران سوم شدند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم