مسابقات کاراته پیشکسوتان استان قزوین برگزار شد

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی پیشکسوتان استان قزوین برگزار شد و نفرات برتر دو بخش کاتا و کومیته مشخص شدند

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، چهارمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی پیشکسوتان قزوین در سالن خانه کاراته استان برگزار شد و نتایج ذیل بدست آمد: رده سنی 35 - 39 سال/وزن منهای 70 کیلوگرم: داوود بهرامیانوزن منهای 80 گیوگرم: سیدجواد حسینی و محمد آموزگاروزن به اضافه 80 کیلوگرم: مجید سانی خانیکاتا: بهروز اولادیرده سنی 40 - 44 سال/وزن منهای 60 کیلوگرم: علی قاسمی و احسان خدادادیوزن منهای 70 کیلوگرم: اصغر قنبری و حسین بیگدلیوزن منهای 80 کیلوگرم: موسی صمدی و ولی آقاکاشی وزن به اضافه80 کیلوگرم:حمیدرضا داوری و عبدالله نوروزیکاتا: کامبیز کاکاوندرده سنی 45 -49 سال/وزن به اضافه 80 کیلوگرم: قسمت آسیابری، احمد کریم زاده وحسین کریم زادهکاتا: سعید موذنرده سنی50 سال به بالا/وزن منهای 70 کیلوگرم:سید حسن جلیلیانوزن منهای 80 کیلوگرم: محمد مایلی و حسن طاهریوزن به اضافه 80 کیلوگرم: اصغر عباسی، رضا رحمانی، عباس جنابی وصفی الله عزیزمحمدیکاتا:عباس جنابی، اصغر عباسی، محمود قربان و سیدحسن جلیلیان قضاوت این دوره از رقابتها بر عهده حمیدرضا داوری، حسن طاهری، محمد مایلی، عبدالله نوروزی، محمد درگاهی، یوسف یوسف علیزاده بود.
کلمات کلیدی
سامانه
فیلم