اعلام برنامه رقابت‌های کاراته در بازی‌های المپیک توکیو

برنامه کامل مسابقات کاراته بازی‌های المپیک توکیو مشخص شد و این رقابت‌ها در دو بخش مردان و زنان 14، 15 و 16 مردادماه 1400 برگزار خواهد شد

به گزارش روابط عمومیفدراسیون کاراته، برنامه کامل مسابقات کاراته بازی‌های المپیک توکیو مشخص شد و اینرقابت‌ها در دو بخش مردان و زنان 14، 15 و 16 مردادماه 1400 برگزار خواهد شد.

 

 برنامه کامل رقابت های کاراته در المپیک توکیوبه شرح زیر است:

 

ولین روز مسابقات کاراته، پنجشنبه 5 آگوست(14 مردادماه) از ساعت 10:00 تا 14:45 به وقت محلی شهر توکیو است.

 

دور حذفی کاتا بانوان

مسابقه رده‌بندی کاتا بانوان

دور حذفی کومیته 67- کیلوگرم مردان

 

 از ساعت 17:00 تا21:40 به وقت محلی شهر توکیو

 

دور حذفی کومیته 55-کیلوگرم بانوان

مسابقه برای کسب مدال برنز کاتا زنان

آخرین دور مسابقات کاتا بانوان

نیمه نهایی کومیته 67- کیلوگرم مردان

نیمه‌نهایی کومیته  55- کیلوگرم زنان

فینال کومیته  67- کیلوگرم مردان

فینال کومیته 55- کیلوگرم  زنان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کاتا زنان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کومیته 67- کیلوگرممردان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کومیته 55- کیلوگرمزنان

 

جمعه 6 آگوست (15 مردادماه) ساعت10:00 - 14:45 به وقت محلی شهر توکیو

 

دور مقدماتی حذف کاتا مردان

دور مقدماتی کاتا مردان

دور مقدماتی حذف خانم کومیته 61- کیلوگرم

 

 ساعت 17:00 - 21:40به وقت محلی شهر توکیو

دور مقدماتی حذفی کومیته 75- کیلوگرم مردان

مسابقه کسب مدال برنز کاتا مردان

مسابقه فینال کاتا مردان

نیمه نهایی کومیته 61- کیلوگرم زنان

نیمه نهایی کومیته 75- کیلوگرم مردان

فینال کومیته  61- کیلوگرم زنان

فینال کومیته 75- کیلوگرم مردان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کاتا مردان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کومیته 61- کیلوگرمزنان

مراسم اهدای مدال نفرات برتر کومیته 75- کیلوگرممردان

 

شنبه 7 آگوست (16 مردادماه)  ساعت14:00  تا 20:35 به وقت محلی شهر توکیو

دور مقدماتی حذفی کومیته 61+ کیلوگرم بانوان

دور حذفی کومیته 75+ کیلوگرم مردان

نیمه‌نهایی کومیته  61+ کیلوگرم زنان

نیمه نهایی کومیته  75+ کیلوگرم مردان

فینال کومیته 61+ کیلوگرم زنان

فینال کومیته 75+ کیلوگرم مردان

مراسم اهدای مدال کومیته 61+ کیلوگرم زنان

مراسم اهدای مدال کومیته 75+ کیلوگرم مردان

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم