مرحله دوم انتخابی کاتا آقایان و بانوان ۲۴ و ۲۶ شهریور برگزار می شود

دومین مرحله انتخابی تیم ملی کاتا آقایان ۲۴ و بانوان ۲۶ شهریور برگزار می شود.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، دومین مرحله از انتخابی تیم ملی کاتا آقایان و بانوان برای حضور در مسابقات جهانی امارات و مسابقات آسیایی قزاقستان ۲۴ و ۲۶ شهریور در مجموعه ورزشی کبگانیان برگزار می شود.


انتخابی آقایان چهارشنبه ۲۴ شهریور برگزار خواهد شد و نفرات حاضر در این انتخابی روز سه شنبه ۲۳ شهریور ساعت ۱۵ برای انجام تست و قرنطینه باید حضور داشته باشند.


انتخابی بانوان نیز جمعه ۲۶ شهریور برگزار خواهد شد و نفرات حاضر در این انتخابی روز پنج سنبه ۲۵ شهریور ساعت ۱۵ برای انجام تست و قرنطینه باید حضور داشته باشند.


مسابقات جهانی کاراته در سال ۲۰۲۱ طی روز های۲۵ الی۳۰ آبان ماه در امارات برگزار می شود و مسابقات آسیایی کاراته در سال ۲۰۲۱ طی روز های ۲۸ آذر الی یک دی ماه در قزاقستان برگزار میگردد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم