جلسه مسئولین کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته با دپارتمان روانشناسی آکادمی ملی المپیک

جلسه مسئولین کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته با دپارتمان روانشناسی آکادمی ملی المپیک امروز برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، پیرو فعالیت های کمیته استعدادیابی فدراسیون کاراته جهت تهیه دستورالعمل های جامع استعدادیابی بصورت علمی و تحقق این امر در بخش روانشناسی ویژه، جلسه ای با حضور آقايان امین مزارعی رئیس و دکتر محمد علی پیرانی نایب رییس کمیته با دکتر واعظ موسوی رئیس، دکتر مستعان و دکتر تاج کارشناسان دپارتمان روانشناسی آکادمی ملی المپیک برگزار گردید.


در این جلسه مقرر شد شاخص های موثر در فرایند استعدادیابی ویژه کاراته توسط متخصصین امر در آکادمی ملی المپیک استخراج و جهت استفاده در تیم‌های پایه کاراته و آموزش به مربیان در اختیار فدراسیون کاراته و کمیته استعدادیابی قرار داده شود. 


لازم به ذکر است فدراسیون کاراته به همراه فدراسیون های فوتبال و والیبال از فدراسیون های پیشرو در امر استفاده از علم روانشناسی ورزشی در آکادمی ملی المپیک می باشند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم