هفته چهارم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته برگزار شد

چهارمین هفته از سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در سالن فتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته چهارم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در دو بخش بانوان و آقایان در سالن فتح دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران برگزار شد.


این مسابقات در بخش بانوان و آقایان روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ برگزار شد که باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران در بخش بانوان و باشگاه نیروی زمینی ماندگار در گروه یک آقایان و باشگاه عقاب نهاجا در گروه دو آقایان صدر نشین گروه های خود هستند.


 نتایج این هفته از رقابت ها  و جدول رده بندی تیم ها تا پایان هفته چهارم به شرح زیر است:


جدول رده بندی بانوان:


۱. کیوکوشین کاراته ناکامورا تهران با ۸ پیروزی و ۱۰۸ امتیاز

۲. باشگاه ماندگار با ۷ پیروزی و ۱۰۱ امتیاز

۳. پارس آمود با ۶ پبروزی و ۱۰۰ امتیاز

۴. باشگاه طرقله شاندیز با ۶ پیروزی و ۹۰ امتیاز

۵. باشگاه گل گهر سیرجان با ۴ پیروزی و ۴۷ امتیاز

۶. باشگاه ملی حفاری ایران با ۲ پیروزی و ۵۶ امتیاز

۷. باشگاه دلاوران اصفهان با ۲ پیروزی و ۴۲ امتیاز

۸. باشگاه مس سرچشمه ۲ پیروزی و ۴۸ امتیاز

۹. باشگاه نشاط شهر بابک با بک پیروزی و ۵۹ امتیاز

۱۰. باشگاه زاینده رود بدون پیروزی و با ۱۸ امتیازنتایج بانوان:


باشگاه نیروی زمینی ماندگار(برنده) - باشگاه پارس آمود   

باشگاه مس سر چشمه - باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران(برنده)

باشگاه ملی حفاری - باشگاه گل گهر(برنده)

باشگاه دلاوران اصفهان - باشگاه نشاط شهر بابک(مساوی)

هیات کاراته طرقبه شاندیز(برنده) - باشگاه زاینده رود    


باشگاه مس سر چشمه - پاشگاه پارس آمود(برنده)

باشگاه ملی حفاری - باشگاه نیروی زمینی ماندگار(برنده)

باشگاه دلاوران اصفهان - باشگاه کیوکوشین ناکاموا تهران(برنده)

هیات کاراته طرقبه شاندیز(برنده) - باشگاه گل گهر

باشگاه زاینده رود - باشگاه نشاط شهر بابک(برنده)جدول رده بندی گروه A آقایان تا پایان هفته چهارم:


۱. باشگاه نیروی زمینی ماندگار با ۸ پیروزی و ۱۲۶ امتیاز 

۲. باشگاه پاس هیات کااته تنکابن با ۷ پیروزی و ۱۰۳ امتیاز 

۳. باشگاه سو کیوکوشین مس فلز رنگین با ۶ پیروزی و ۸۶ امتیاز 

۴. باشگاه جیسن کاراته گزوه ساختمانی آراکس با ۵ پیروزی و ۷۹ امتیاز 

۵. باشگاه هیات کاراته بندر امام با ۳ پیروزی و ۷۷ امتیاز

۶. باشگاه مناطق نفت خیز با ۳ پیروزی و ۷۱ امتیاز

۷. باشگاه آکادمی لطف زاده با ۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه مس رفسنجان با ۲ پیروزی و ۳۱ امتیاز

۹. باشگاه مس شهر بابک بدون پیروزی و امتیازنتایج گروه A آقایان:


صنعت مس رفسنجان - نیروی زمینی ماندگار (برنده)

جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس - نیروی زمینی ماندگار (برنده)

مس شهر بابک - مناطق نفت خیز (برنده)

آکادمی لطف زاده - پاس هیئت کاراته تنکابن (برنده)

اکادمی لطف زاده - شوکیوکوشین مس فلز رنگین (برنده)

صنعت مس رفسنجان - هيئت کاراته بندر امام (برنده)

مس شهر بابک - پاس هيئت کاراته تنکابن (برنده)

مس شهر بابک - سو کیوکوشین مس فلز رنگین (برنده)

جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس(برنده) - هیئت کاراته بندر امام

مناطق نفت خیز - پاس هيئت کاراته تنکابن (برنده)جدول رده بندی گروه B آقایان تا پایان هفته چهارم:


۱. باشگاه عقاب نهاجا با ۸ پیروزی و ۱۰۶ امتیاز

۲. کیوکوشین کاراته ناکامورا با ۷ پیروزی و ۱۲۷ امتیاز 

۳. مبارز چالوس با ۶ پیروزی و ۸۲ امیتاز

۴. هیات کاراته بندر ماهشهر با ۴ میروزی و ۸۳ امتیاز

۵. باشگاه ملی حفاری ایران با ۴ پیروزی و ۶۵ امتیاز

۶. هیات کاراته یزد با ۳ پیروزی و ۵۶ امتیاز

۷. باشگاه مردان پارسه مرودشت با یک پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه آکادمی دانیال بدون پیروزی و ۹ امتیاز

۹. باشگاه گل گهر سیرجان بدون پیروزی و امتیازنتایج گروه B آقایان:


مبارز چالوس - عقاب نهاجا(برنده)

هيئت کاراته یزد(برنده) - اکادمی دانیال

مردان پارسه مرودشت - هیئت کاراته بندر ماهشهر(برنده)

مبارز چالوس (برنده) - هیئت کاراته یزد

ملی حفاری(برنده) - اکادمی دانیال

کیوکوشین ناکامورا - عقاب نهاجا (برنده)

مبارز چالوس - کیوکوشین ناکامورا (برنده)

ملی حفاری(برنده) - گل گهر

هيئت کاراته بندر ماهشهر - عقاب نهاجا (برنده)

هيئت کاراته یزد(برنده) - اکادمی دانیال

هيئت کاراته یزد و هیئت کاراته بندر ماهشهر (برنده)

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم