لیگ برتر کاراته برگزار شد

هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کاراته جمعه 6 دی ماه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد

به گزارش سایت فدراسیون کاراته، هفته اول از دور برگشت لیگ برتر کاراته جمعه در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار شد که در گروه یک گاز زنجان با 15 امتیازدر صدر جدول رده بندی ایستاد و در گروه دوم پاس قوامین 18 امتیازی شد و در صدر قرار گرفت.نتایج بدست آمده در گروه یک و دو به شرح ذیل است: گروه یک/گاز زنجان 22-ایوان پرشان لرستان 6ایوان پرشان لرستان 18- نمین سرامیک مغان 10باشگاه گوجوریو سی واکای شریعتی 3- گاز زنجان 25نمین سرامیک مغان16 -باشگاه گوجوریو سی واکای شریعتی12در این گروه پس از گاز زنجان 15 امتیازی، نمین سرامیک مغان با 12 امتیاز از 6 دیدار و ایوان پرشان لرستان با 9 امتیاز از 5 دیدار، به ترتیب دوم و سوم هستند.گروه دو/مجتمع مس کرمان 3-پاس قوامین 25مجتمع مس کرمان 13- هیات کاراته اسلامشهر 15پاس قوامین 28- هیات کاراته همدان صفر در گروه 2 پس از تیم پاس قوامین، هیات کاراته اسلامشهر و مجتمع مس کرمان با امتیازهای 12 و 6 در مکان های دوم و سوم جدول رده بندی جای دارند.
کلمات کلیدی
سامانه
فیلم