برگزاری جلسه دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان با روسای کمیته های آموزش و استعدادیابی

جلسه دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان با روسای کمیته های آموزش و استعدادیابی فدراسیون برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه دفتر آموزش وزارت ورزش و جوانان امروز در فدراسیون کاراته با حضور اشرف امینی نایب رئیس بانوان فدراسیون، یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش و امین مزارعی رئیس کمیته استعدادیابی برگزار شد.


در این جلسه عملکرد کمیته استعدادیابی و آموزش فدراسیون کاراته در سال ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص برنامه های این کمیته ها در سال ۱۴۰۱ بحث و گفت و گو شد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم