معرفی رئیس و اعضای کمیته سیاست گذاری و راهبردی کاتا

رئیس و اعضای کمیته سیاست گذاری و راهبردی کاتا معرفی و احکام‌خود را دریافت کردند.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته،  طی احکامی از سوی سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون کاراته، رئیس و اعضای کمیته سیاست گذاری و راهبردی کاتا معرفی شدند. این کمیته پیش از این‌ با عنوان شورای فنی و راهبردی کاتا فعالیت داشت.


طی احکام سید حسن طباطبایی رئیس فدراسیون، محمد علی مردانی به عنوان رئیس این کمیته و احد شاهین به عنوان دبیر و جمال الدین نکوفر، سعید نیکوخصلت، سید جواد شاه چراغی، محسن رشیدی نژاد، علی مقدم، امیر یاری، زیبا محمد رضایی و زهرا خدا بخشی اعضای این کمیته هستند.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم