جدول رده بندی سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در پایان هفته پنجم

جدول رده بندی سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در پایان هفته پنجم در دو بخش بانوان و اقایان مشخص شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته پنجم سوپر لیگ سبک های آزاد کاراته در دو بخش بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی شهید کبگانیان تهران برگزار شد.


این مسابقات در بخش بانوان روز پنج شنبه ۲۲ و آقایان نیز جمعه ۲۳ اردیبهشت ماه برگزار شد که در بخش بانوان باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران صدر نشین است و در گروه A آقایان باشگاه نیروی زمینی ماندگار و در گروه B نیز باشگاه کیوکوشین ناکانورا صدر نشین هستند.جدول رده بندی بانوان تا پایان هفته پنجم به شرح زیر است:


۱. باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران با ۱۱ پیروزی و ۱۵۲ امتیاز

۲. باشگاه پارس آمود با ۹ پیروزی و ۱۵۰ امتیاز

۳. باشگاه ماندگار با ۹ پیروزی و ۱۴۴ امتیاز

۴. باشگاه هیات کاراته طرقبه شاندیز با ۷ پیروزی و ۱۰۶ امتیاز

۵. باشگاه گل گهر سیرجان با ۵ پیروزی و ۶۵ امتیاز

۶. باشگاه دلاوران اصفهان با ۴ پیروزی و ۸۵ امتیاز

۷. باشگاه نشاط شهر بابک با ۳ پیروزی ۸۲ امتیاز

۸. باشگاه ملی حفاری با ۲ پیروزی و ۵۸ امتیاز

۹. باشگاه مس سرچشمه با ۲ پیروزی و ۴۸ امتیاز

۱۰‌. باشگاه زاینده رود اصفهان بدون پیروزی و با ۱۸ امتیازجدول رده بندی گروه A آقایان تا پایان هفته پنجم:


۱. باشگاه نیروی زمینی ماندگار با ۱۱ پیروزی و ۱۶۶ امتیاز 

۲. باشگاه پاس هیات کااته تنکابن با ۹ پیروزی و ۱۲۹ امتیاز 

۳. باشگاه جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس با ۷ پیروزی و ۱۴۴ امتیاز 

۴. باشگاه سو کیوکوشین مس فلز رنگین با ۷ پیروزی و ۱۰۷ امتیاز 

۵. باشگاه مناطق نفت خیز جنوب با ۵ پیروزی و ۱۱۱ امتیاز

۶. باشگاه هیات کاراته بندر امام با ۴ پیروزی و ۱۰۷ امتیاز

۷. باشگاه آکادمی لطف زاده با ۲ پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه مس رفسنجان با ۲ پیروزی و ۳۱ امتیاز
جدول رده بندی گروه B آقایان تا پایان هفته پنجم:


۱. باشگاه کیوکوشین کاراته ناکامورا با ۱۰ پیروزی و ۱۶۴ امتیاز 

۲. باشگاه عقاب نهاجا با ۱۰ پیروزی و ۱۴۶ امتیاز

۳. باشگاه مبارز چالوس با ۸ پیروزی و ۱۲۱ امیتاز

۴. باشگاه ملی حفاری ایران با ۷ پیروزی و ۱۱۳ امتیاز

۴. باشگاه هیات کاراته بندر ماهشهر با ۵ پیروزی و ۱۰۴ امتیاز

۶. باشگاه هیات کاراته یزد با ۴ پیروزی و ۶۹ امتیاز

۷. باشگاه مردان پارسه مرودشت با یک پیروزی و ۳۴ امتیاز

۸. باشگاه آکادمی دانیال بدون پیروزی و ۱۵ امتیاز

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم