سمینار آموزشی سبک کیوکوشین ساکاموتو برگزار شد

سمینار آموزشی سبک کیوکوشین ساکاموتو در استان آذربایجان غربی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، سمینار آموزشی و فنی سبک کیوکوشین ساکاموتو با حضور اعضای سبک در استان آذربایجان برگزار شد.


 این سمینار در فضای باز و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم