انتصاب رئیس و نایب رئیس هیات کاراته شهرستان زاهدان

محمد نیکرو به عنوان رئیس و فاطمه دایمان نیز به عنوان نایب رئیس هیات کاراته شهرستان زاهدان منصوب شدند

به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، در طی احکامی از سوی حسین کیخا رئیس هیات کاراته استان سیستان و بلوچستان محمد نیکرو به عنوان رئیس و فاطمه دایمان نیز به عنوان نایب رئیس هیات کاراته شهرستان زاهدان منصوب شدند.نیکرو ازمربیان وفعالان استان وبا هدف جوانگرایی درورزش کاراته از سوی حسین کیخا معرفی شده است.
کلمات کلیدی
سامانه
فیلم