پیام رئیس فدراسیون جهانی در فاصله یک سال تا المپیک

اسپینوز: کاراته می تواند به المپیک کمک کند

در فاصله یک سال تا شروع رقابت های کاراته در مسابقات المپیک توکیو، رئیس فدراسیون جهانی کاراته پیامی را صادر کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، شمارش معکوس برای آغاز رقابت های کاراته در مسابقات المپیک توکیو آغاز شده است. طبق اعلام قبلی کمیته بین المللی المپیک ، مسابقات کاراته المپیک توکیو در دو بخش مردان و زنان طی روزهای 
۱۴،۱۵و۱۶مردادماه۱۴۰۰برگزار خواهد شد.

 

در فاصله یک سال تا آغاز این مسابقات، فدراسیون جهانی به دنبال راه اندازی کمپینی است تا توجه جامعه ورزش را به حضور کاراته در توکیو جلب کند. در همین خصوص  " آنتونیو اسپینوز" رئیس فدراسیون جهانی در پیامی عنوان داشت: کاراته نشان داده که می تواند ارزش بیشتری به مسابقات المپیک دهد. اکنون در فاصله یک سال تا شروع مسابقات ما برای نشان دادن بزرگی و جذابیت کاراته تلاش می کنیم. اعضای خانواده کاراته در کنار یکدیگر قوی هستند.

 

مسابقات کاراته با حضور 80 ورزشکار در المپیک توکیو برگزار می شود. طبق برنامه اعلام شده۱۴مردادماه رقابتهای کاتای انفرادی بانوان، مبارزات وزن ۶۷- کیلوگرم مردان و ۵۵- کیلوگرم زنان برگزار می‌شود.۱۵مردادماه رقابتهای کاتای مردان، مبارزات وزن۶۱-کیلوگرم زنان و۷۵- کیلوگرم مردان و۱۶مردادماه مبارزات وزن۶۱+کیلوگرم زنان و۷۵+کیلوگرم مردان برگزار خواهد شد.

کلمات کلیدی