برگزاری نخستین جلسه کمیته استعدادیابی

طباطبایی: استعدادهای کاراته باید زیر چتر حمایتی فدراسیون باشند

رئیس فدراسیون کاراته احکام اعضای کمیته استعدادیابی را صادر کرد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، اولین جلسه کمیته استعدادیابی با حضور سیدحسن طباطبایی رئیس فدراسیون و امین مزارعی رئیس کمیته استعدادیابی برگزار و در خصوص اهداف این کمیته بحث و گفت و گو شد.  


در این جلسه احکام اعضای کمیته استعدادیابی از سوی طباطبایی صادر شد که بر اساس آن محمد علی پیرانی به عنوان دبیر کمیته و احسان حیدری، سیامک البرز، محمد رضا زاده، وحید امین اکبری، شایگان اسفندیاری و حسین شیخ به عنوان اعضای کمیته استعدایابی معرفی شدند. همچنین فرهاد قدیری، مصطفی رحیمی، احمد صفرخان موذنی، محمد علی بوستانی، سمیه خان زاده، مهتاب نوروزی به عنوان اعضای علمی کمیته استعدادیابی معرفی شدند.


در این جلسه طباطبایی از اهمیت کمیته استعدایابی برای فدراسیون کاراته گفت و عنوان داشت: انتظار می رود در این روزها که به واسطه شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالیت های ورزشی محدود شده، کمیته استعدادیابی برنامه ریزی مناسبی برای کشف استعدادها داشته باشد تا پس از عبور از این روزهای دشوار، شکل عملی و جدی کار آغاز شود. کاراته ایران در سرتاسر ایران استعدادهای نهفته بسیاری دارد و باید شرایطی فراهم آید که هیچ ورزشکار مستعدی از نگاه فدراسیون دور نماند و زیر چتر حمایتی کمیته استعدادیابی قرار گیرد.

کلمات کلیدی