اعلام زمان برگزاری مسابقات مجازی سبک های آزاد آقایان و بانوان

مسابقات مجازی سبک های آزاد آقایان از 19 شهریور ماه و سبک های آزاد بانوان از 2 مهر ماه آغاز می شود

سازمان لیگ و مسابقات کاراته زمان بندی برگزاری رقابت های مجازی قهرمانی سبک های آزاد آقایان و بانوان (جام مدافعان سلامت) را اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، طبق اعلام سازمان لیگ با پایان زمان ثبت نام مرحله دوم مسابقات مجازی کاتا،‌ در بخش مردان 140 ورزشکار و در بخش بانوان 345 ورزشکار ثبت نام کردند.


زمانبندي اجراي دومين دوره مسابقات مجازي قهرماني كاتا سبک هاي ازاد كاراته كشور در بخش آقایان به این شرح است:


1- نمايش گروه بندي ها و جداول رده هاي سني و كمربندي: 18شهريورماه99 در سايت فدراسيون و سامانه


2- زمان بارگزاري مرحله اول فيلم اجراي كاتا ورزشكاران تمام رده هاي سني و كمربندي بخش آقايان: 19و 20 شهريورماه 99 از ساعت 8 صبح تا 22 روزهاي اعلامي در آدرس سامانه اعلامي 


3- قضاوت فيلم هاي ارسالي مسابقات مرحله اول: 21و22 شهريورماه 99 از ساعت15 الي21 روزهاي اعلامي


4- نمايش امتيازات اجراي كاتا و جدول نفرات راه يافته به مرحله دوم بخش اقايان: 23 شهريورماه 99 در سامانه مسابقات 


5- زمان بارگزاري فيلم اجراي كاتا بخش اقايان ويژه نفرات راه يافته به مرحله دوم مسابقات: 24 و25 شهريورماه99 از ساعت 8صبح تا 22 روزهاي اعلامي 


6- قضاوت فيلم هاي ارسالي اجراي كاتا بخش آقايان مرحله دوم مسابقات: 26و27 شهريورماه 98 از ساعت 15 تا 21 روزهاي اعلامي 


7- نمايش امتيازات مرحله دوم بخش اقايان كاراته آزاد و جدول نفرات راه يافته به مرحله سوم مسابقات و بارگزاري فيلم مسابقات مرحله سوم: 28 شهريورماه 


8- قضاوت فيلم اجراي كاتاي مرحله سوم اقايان: 29 شهريورماه از ساعت 15 تا 21 عصر


9- نمايش امتيازات و جدول نفرات راه يافته به مرحله چهارم و بارگزاري فيلم اجراي كاتاي مرحله چهارم مسابقات: 30 شهریور 


10- قضاوت فيلم اجراي كاتا مرحله چهارم مسابقات اقايان: 31 شهریورماه در سامانه مسابقات و سايت فدراسيون 


11- اعلام نتايج مسابقات اقايان : یک مهرماه


زمانبندي اجراي دومين دوره مسابقات مجازي قهرماني كاتا سبک هاي ازاد كاراته كشور در بخش بانوان به این شرح است:


1- نمايش گروه بندي ها و جداول رده هاي سني و كمربندي: 2 مهرماه99در سايت فدراسيون و سامانه 


2- زمان بارگزاري مرحله اول فيلم اجراي كاتا ورزشكاران تمام رده هاي سني و كمربندي: 3و4و5 مهرماه99 از ساعت 8صبح تا 22 


3- قضاوت فيلم هاي ارسالي مسابقات مرحله اول: 6و7و8 مهر 99 از ساعت15 الي21روزهاي اعلامي 


4- نمايش امتيازات اجراي كاتا و جدول نفرات راه يافته به مرحله دوم مسابقات : 9 مهرماه 99 در سامانه مسابقات


5- زمان بارگزاري فيلم اجراي كاتا بخش بانوان ويژه نفرات راه يافته به مرحله دوم مسابقات: 10و11 مهرماه99 از ساعت 8 صبح تا 22 روزهاي اعلامي 


6- قضاوت فيلم هاي ارسالي اجراي كاتا بخش بانوان مرحله دوم مسابقات: 12و13 مهرماه 98 از ساعت 15 تا 21 روزهاي اعلامي 


7- نمايش امتيازات مرحله دوم بخش بانوان كاراته ازاد و جدول نفرات راه يافته به مرحله سوم: مسابقات 14 مهرماه 


8-بارگزاري فيلم مسابقات مرحله سوم: 15و 16 مهرماه از ساعت15 تا21 عصر 


9- قضاوت فيلم اجراي كاتاي مرحله سوم : 18,19 مهرماه 


10- نمايش امتيازات و جدول نفرات راه يافته به مرحله چهارم و بارگزاري فيلم اجراي كاتاي مرحله چهارم مسابقات: 20و21 مهرماه 


11- قضاوت فيلم اجراي كاتا مرحله چهارم مسابقات : 22 مهرماه در سامانه مسابقات و سايت فدراسيون 


12- نمايش امتيازات مرحله چهارم مسابقات بخش بانوان كاراته ازاد و جدول نفرات راه يافته به مرحله پنجم و بارگزاري فيلم مسابقات مرحله پنجم: 23 مهرماه 


13-قضاوت فیلم اجرای کاتا مرحله پنجم: 24 مهرماه از ساعت 15 الی 21 


14- اعلام نتایج نهایی مسابقات مجازی کاراته آزاد بخش بانوان 27 مهرماه نحوه ارسال فیلم ها در زمان مشخص شده متعاقبا اعلام میگردد

کلمات کلیدی