بررسی فعالیت سازمان ها و انجمن ها در جلسه کمیته امور سبک ها

جلسه کمیته امور سبک ها امروز در فدراسیون کاراته برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، جلسه کمیته امور سبک ها امروز با حضور وحید مومنی سرپرست دبیری فدراسیون ، اشرف امینی نایب رئیس فدراسیون و مازیار فرید خمامی رئیس کمیته برگزار شد.


در این جلسه درباره بررسی فعالیت سازمان ها و انجمن های سبک ها ، شرایط اخذ فعالیت نمایندگان سبک ها در استان ها بحث و گفت و گو شد.


محمد بهرامی، داود محمدی،  فرهاد خطیری و یوسف گرشاسبی اعضای کمیته امور سبک ها نیز در این جلسه حضور داشتند.

کلمات کلیدی