برگزاری سومین جلسه وبینار کاتا با تدریس سرمربی پیشین تیم ملی

سومین جلسه وبینار آموزشی کاتا با تدریس قاسم شهرجردی عضو شورای راهبری کاتا و مربی پیشین تیم ملی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی فدراسیون کاراته، سومین جلسه استاژ کاتا با تدریس قاسم شهرجردی مربی پیشین تیم ملی و با حضور ۴۶ شرکت کننده برگزار شد.


این وبینار آموزشی کاتا با همکاری مشترک شورای راهبردی کاتا و کمیته آموزش برگزار و مدرسی آن را قاسم شهرجردی عضو شورای راهبردی کاتا و مربی پیشین تیم ملی بر عهده داشت، در بخش اول آموزش تکنیکهایی موثر بر اجرای کاتا توسط علی زند از قهرمانان ملی اجرا و توضیحات لازم به وسیله مدرس ارائه گردید و در بخش دوم که با عنوان چگونگی استفاده بهینه از فاکتورهای جسمانی در اجرای کاتا بود توسط ابوالفضل شهرجردی دیگر قهرمان ملی کشورمان انجام شد و نکات مهم به وسیله استاد شهرجردی عنوان گردید. در پایان آموزش محمد علی مردانی رئیس شورای راهبردی کاتا توضیحاتی درباره مباحث داوری ارائه دادند و بر استفاده بهینه مخاطبان از فرصت به وجود آمده در این وبینارها تاکید کردند. همچنین یوسف گرشاسبی رئیس کمیته آموزش ضمن تشکر از شورای راهبردی کاتا و مدرس وبینار اعلام نمود وبینار بعدی با عنوان چگونه هنرجویان خود را حفظ نماییم با مدرسی دکتر رشید خدابخش رئیس کمیته همگانی روز سه شنبه این هفته ساعت ۲۰  برگزار می گردد.

کلمات کلیدی
سامانه
فیلم